PODCAST AKA

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Podcastingu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.6.06

Výuka cizích jazyků a spolupráce škol v rámci EU

Tématu podcasting v souvislosti s výukou cizích jazyků a spolupráce škol v rámci EU se věnuje webová stránka "Cizí jazyky". Na uvedeném portálu jsem našel text vystavený Kateřinou Bavorovou dne 20.2.2006, nazvaný
"Podcasting a výuka jazyků". V textu se dočtete: 
"Podcast je audio či videonahrávka, kterou lze (v dnešní době již snadno a na profesionální úrovni) pomocí určitého softwaru vytvořit, pak ji přenést na web, kde si ji kdokoli může poslechnout. A tu se nám samozřejmě nabízí spousta aktivit, které mohou obohatit hodiny cizího jazyka či projekt spolupráce škol.
Text odkazuje i na webovou stránku zaměřenou na podcasting Education Podcast Network, na níž jsou k dispozici nahrávky vytvořené učiteli různých předmětů. Např. nahrávky na blogu učitele angličtiny z Barcelony, kde jeho žáci v cizím jazyce velmi poutavě líčí své první vzpomínky a oblíbené strašidelné historky."
Adresa stránky je:
http://cizi-jazyky.blogspot.com/2006/02/podcasting-vuka-jazyk.html