13.6.06

Britské listy o podcastingu

Britské listy zveřejnily 20.12.2005 zajímavý článek, týkající se podcastingu.
Jeho obsah někoho potěší, jiného překvapí. Vybral jsem z něj několik vět:
"
Začátkem prosince oznámila BBC, že Institucí The New Oxford American Dictionary byl slovem letošního roku určen termín „Podcast“, který bude hned začátkem příštího roku ( 2006 pozn. aka ) přidán do on-line vydání New Oxford American Dictionary. ... Na rozdíl od klasického natahování (downloadu) souborů a jejich pozdějšího užívání, lze takto dostávat - po předchozím přihlášení (subscription) - nové soubory zcela automaticky a bez nutnosti opětné návštěvy zdrojové stránky. Zvláštní, téměř neuvěřitelné kouzlo této nové technologie však spočívá ve skutečnosti, že umožňuje prakticky i jednotlivcům provozovat vlastní, levné, pravidelné „rozhlasové či televizní“ vysílání - po celém světě. Posluchačům, případně divákům připojeným k internetu se tak otevírá možnost hledat či přijímat informace z nejrůznějších (tj. nejen z nejmohutnějších a nejbohatších a tudíž téměř monopolních) zdrojů, a tyto informace posléze konfrontovat. Náhle se tak zjevuje jedinečná potenciální perspektiva alespoň částečného úniku z děsivé obsahové i formální uniformity, schematičnosti a stereotypu stávajících rozhlasových a televizních stanic. Přirozeně, že v čele testování nové technologie stojí velké, známé a bohaté korporace jako např. BBC, VOA, CNN, DW, na jejichž stránkách je již určitý čas v sekci „Podcasts“ vystaveno již poměrně bohaté nabídkové menu. .... Nová technologie se zdá být pro budoucnost novou nadějí a právě možným krokem k větší a užitečné diversifikaci. Výše řečené se však může uskutečnit pouze a jenom za předpokladu, že se nějaké „prozíravé a do budoucna vidoucí, osvícené“ instituci nepodaří podobný vývoj rychle zakázat nebo - „vhodně“ usměrnit. " Konec citátu z Britských listů.

Celý text najdete na stránce:
http://www.blisty.cz/2005/12/20/art26190.html