16.7.06

Podcasting na CNN


Kdo má ještě stále pochybnosti o podcatingu, nechť se aspoň na chvíli podívá na to, jak využívá podcasting CNN.com. Dozví se m.j. i stručnou charakteristiku podcastingu: "Access CNN's podcast feeds to get news delivered to your desktop that is ready to load on your portable MP3 player. All podcasts are FREE.
Learn about podcasting.
http://www.cnn.com/services/podcasting/

9.7.06

Obsahy odborných časopisů

Významným zdrojem informací o dění v oblasti ICT jsou odborné časopisy. Nejinak je tomu i u tématu podcasting. Od samého počátku existence AKA MONITORU, prezentuji nejen informace o obsahu aktuálních čísel 25-ti časopisů. Stránka s těmito údaji patří k nejvíce navštěvovaným. Možná jste ale přehlédli, že současně s tím se můžete na portálu dozvědět:
- datum, kdy se na stáncích a ve schránkách předplatitelů objeví další číslo

- a především informaci o obsahu připravovaného čísla ( tak jak o něm informuje redakce ).
Adresa webové stránky s těmito informacemi je: www.akamonitor.cz/dalsi.htm.

8.7.06

Weblog věnovaný videokamerám

S menším zpožděním za podcastingem ( pracujícím se zvukem ) se objevuje jeho obdoba využívající video ( vidcasting ). A nebo kombinace, t.j. využití obou současně nebo na střídačku. Pro mne to znamenalo jedno - rychle se dovzdělat v oblasti možností současných digitálních videokamer, především v kategorii MiniDV. A jako obyčejně, když něco studuji, využívám weblog jako svůj zápisník. Nejdříve se věnuji fungování jedné kamerky, tedy tomu, co umí levná kamerka, kterou mám k dispozici ( Sony DCR-HC23E). (Dávám přednost přístupu, při kterém se snažím využít maximum z funkcí, které mám k dispozici v levnější variantě, před přístupem, kdy z drahé kamery využívám jen část.) Později se věnuji i funkcím, které tato kamerka postrádá. Na weblog se dostanete z rozcestníku weblogů patřících do mého portálu na adrese: http://weblogy.akamonitor.cz, nebo přímo volbou www.akamonitor.cz/videokamery.htm.

6.7.06

Zapoměli jste URL weblogu?

Prý je URL tohoto weblogu špatně zapamatovatelná. Sice si to nemyslím, ale nabízím alternativu: "PODCAST AKA" je pouze jedním členem celé rodiny weblogů portálu AKA MONITOR. Rozcestník na celou rodinu weblogů má tu nejjednodušší adresu, jakou jsem si mohl vymyselet: http://weblogy.akamonitor.cz. Dál už trefíte sami, žeáno. Těším se na Vás! 

Texty věnované podcastingu v angličtině

Komu nevadí angličtina, najde na níže uvedené adrese odkazy na několik velmi srozumitelně napsaných textů vysvětlujících všechny fáze podcastingu.
http://www.pod101.com/.

1.7.06

Blog Search Beta

Prohledávání rozsáhlého weblogu obsahujícího bohatý archiv, může být obtížné. Je proto logické, že Blogger.com přichází s podporou prohledávání weblogu. Objevil jsem ji nečekaně právě u weblogu, který patří v rámci portálu AKA MONITOR k rozsáhlejším a často aktualizovaným, u weblogu věnovaného "ITIL-ITSM-COBIT". Služba se nazývá "Blog Search" a je ve verzi Beta. Nabízí možnost zadat klíčové slovo nebo frázi a zvolit si, zda má být prohledáván pouze otevřený weblog nebo všechny weblogy. Místo toho, abych službu popisoval, doporučuji Vám, abyste si ji sami vyzkoušeli a to s oběma variantami hledání, na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/.

Návštěvnost weblogu PODCAST AKA

Tento weblog, věnovaný podcastingu se stal během jediného měsíce druhou nejnavštěvovanější stránkou portálu AKA MONITOR, hned za weblogem "ITIL - ITSM - COBIT", jehož vysoká návštěvnost je o to překvapivější, že se jedná o specializovanou tématiku. Nebýt rozšíření záběru o problematiku COBITu u weblogu věnovaného ITILu, byl by "PODCAST AKA" jedničkou. Internet mne vždy znovu dokáže překvapit.