1.7.06

Blog Search Beta

Prohledávání rozsáhlého weblogu obsahujícího bohatý archiv, může být obtížné. Je proto logické, že Blogger.com přichází s podporou prohledávání weblogu. Objevil jsem ji nečekaně právě u weblogu, který patří v rámci portálu AKA MONITOR k rozsáhlejším a často aktualizovaným, u weblogu věnovaného "ITIL-ITSM-COBIT". Služba se nazývá "Blog Search" a je ve verzi Beta. Nabízí možnost zadat klíčové slovo nebo frázi a zvolit si, zda má být prohledáván pouze otevřený weblog nebo všechny weblogy. Místo toho, abych službu popisoval, doporučuji Vám, abyste si ji sami vyzkoušeli a to s oběma variantami hledání, na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/.